top of page

Wij hebben ruime ervaring in het behandelen van kinderen met enkelvoudige en complexe problematiek. Bij complexe problematiek is er sprake van een andere diagnose naast de motorische achterstand. Hierbij kunt u denken aan taal/spraak problemen, leerproblemen, ADHD, hoogbegaafdheid en ASS.

De ervaring is opgebouwd door het werken met kinderen met verschillende niveaus. Van kinderen die functioneren op zeer moeilijk lerend niveau tot hoogbegaafde kinderen. 

Wij werken nauw samen met ouders/ school en eventueel andere begeleiders van het kind.

Alle therapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister (kinder) oefentherapie. De ontwikkelingen en scholing worden op peil gehouden.

De praktijk doet mee Landelijke Database Oefentherapie & Nivel Zorgregistraties.

Waarom naar kinderoefentherapie Amsterdam?

Kinderoefentherapie in beeld

De bovenstaande foto's geven een beeld van wat er binnen de kinderoefentherapie wordt gedaan. Er is duidelijk zichtbaar dat spelenderwijs leren voorop staat.

Een schrijfoefening om zo een goede pengreep aan te leren soms wordt daar ook een speciale pen of potlood voor gebruikt.

De handvaardigheid kan gestimuleerd worden met kleien/ magnetic sand maar ook loombandjes zijn leuk en stimulerend en bij het bouwen van een kaartenhuis leer je met een pincetgreep de kaarten voorzichtig neer te zetten. Ook strikken leren is een vaardigheid die we begeleiden.

Er wordt bij het verbeteren van het evenwicht gebruik gemaakt van een wiebelplank en andere materialen. Als je dan ook nog vissen moet vangen is het nog lastiger.

Via de hangmat kan er gewerkt worden aan de sensorische integratie.

Er wordt altijd uitgegaan van de totaliteit van een kind.  En de hulpvraag vanuit het kind /ouders/ school.

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

8.30-18.00

8.30-18.00

8.30-18.00

8.30-20.00

8.30-17.00

Gesloten

Gesloten

'Deskundige aandacht voor het bewegen van uw kind!'
bottom of page