top of page

Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie vanuit de oefentherapie Cesar/ Mensendieck

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen of moeite hebben met kleuren/knippen en schrijven, maar ook veel vallen, onhandigheid en faalangst kunnen een reden zijn om een kind aan te melden

De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. We gaan uit van de mogelijkheden van elk kind.

Als kinderoefentherapeut begeleiden we ook kinderen met houdingsproblemen waaronder bijvoorbeeld een afwijkend looppatroon/ scoliose.

Aanmelding en onderzoek

Kinderen kunnen aangemeld worden door de ouders ( op advies van school of kinderopvang ) of verwezen worden via huisarts/ jeugdarts / consultatiebureau arts of specialist.

Na aanmelding wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. Afhankelijk hiervan worden er gestandaardiseerde testen (M-ABC2, SOSNL-2, Gentse evenwichtstest/ Beery) afgenomen passend bij de hulpvraag en de problematiek van het kind. 

Tijdens het onderzoek komen verschillende onderdelen van de motoriek aan bod, zoals

Grofmotorische vaardigheden ,evenwicht, handvaardigheid, balvaardigheid en schrijven.

Ook wordt er onderzoek gedaan op het gebied van de reflexintegratie.

Er wordt een eerste indruk verkregen van het gedrag van het kind en de leerstrategie. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag dat met ouders/verzorgers en eventueel leerkracht besproken wordt.

Indien nodig wordt er een aanvullende observatie gedaan op locatie

Behandeling

Spelenderwijs leren staat voorop. Wanneer het kind plezier krijgt in bewegen zal het, het geleerde ook makkelijk toe gaan passen in het dagelijks leven. Er wordt uitgegaan van de hulpvraag van het kind, ouders en betrokkenen. Tijdens de behandelperiode zal de vooruitgang van het kind ook regelmatig geëvalueerd worden met de ouders/verzorgers en betrokkenen. 

Samenwerking

Er wordt veel aandacht besteed aan het multidisciplinair begeleiden van kinderen. Er wordt samengewerkt met ouders, leerkrachten, logopedie, revalidatie arts en eventuele andere begeleiders van het kind. Samenwerken is belangrijk bij complexe problematiek, maar ook bijvoorbeeld bij schrijfproblemen. 

Vergoeding

Kinderoefentherapie wordt vergoed vanuit de zorg verzekeraar. Vanuit de basis verzekering worden er 18 behandelingen vergoed.

Afmelden

Wanneer de afspraak niet kan doorgaan dient u 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen

.
Schrijfles
bottom of page