Therapeuten​

Marjolijn Sluiter

Praktijk eigenaar van Kinderoefentherapie Amsterdam

In 1993 heb ik mijn post HBO  specialisatie kinderoefentherapie afgerond. Daarnaast heb ik vele cursussen gevolgd bijvoorbeeld gericht op de schrijfontwikkeling en op de sensorische informatie verwerking. Maar ook hoe gedragsaspecten te benaderen in de therapie (faalangst/ autisme/a.d.h.d).

Afgelopen september ( 2021) heb ik vernieuwde kennis opgedaan omtrent de reflex integratie therapie.(RMTI) Zeer fascinerend omdat blijkt dat niet geïntegreerde reflexen een grote rol kunnen spelen in gedrag, cognitieve ontwikkeling en motorische vaardigheden.

Middels oefeningen blijkt dat de reflexen op elke leeftijd alsnog te integreren zijn waardoor er een goede fundering wordt gelegd voor verdere stimulatie en ontwikkeling

 

In 2017 heb ik een onderzoek gedaan in hoeverre de W.R.I,T.I.C. (Writing Readiness Inventory Tool In Context) inzetbaar is in het speciaal basis onderwijs. Met behulp van deze test kan er gekeken worden in hoeverre kinderen in groep 2 startklaar zijn om te gaan leren schrijven. Mede aan de hand van deze onderzoeksgegevens kan ik nog meer aansluiten op de leervoorwaarden voor kinderen wanneer ze starten in groep 3. Ook kan er duidelijk advies worden gegeven aan scholen op welke wijze ze voorbereidend schrijven kunnen inzetten in groep 1-2 van zowel de basisschool alsook in het speciaal basis onderwijs.

Ik heb al een lange carrière als Kinderoefentherapeute achter de rug. Hierdoor heb ik veel ervaring op allerlei gebieden. De doelgroep die ik behandel varieert van zeer moeilijk lerende kinderen tot hoogbegaafde kinderen.

In de leeftijd van 3-13 jaar. Bij elk kind wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden.

Het samenwerken met leerkrachten/ ouders en anderen disciplines maakt het werk extra leuk.

Het werken met kinderen geeft veel energie.

Het is mooi om te zien hoe een kind via spel heel veel kan leren.

 

Ik sta als kinderoefentherapeut geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici

Ik ben lid van VVOCM / platform kinderoefentherapie en neem deel aan intercollegiaal overleg met andere kinderoefentherapeuten (I.O.K.)

 

marjolijn@kinderoefentherapieamsterdam.com

Marin Huisman

Marin Huisman

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Oefentherapie Cesar. Daarna heb ik de Post-HBO specialisatie Kinderoefentherapie gedaan en deze in 2016 afgerond. Vervolgens ben ik mij verder gaan scholen op allerlei gebieden die van belang zijn voor het begeleiden van kinderen met een motorisch probleem. Zo heb ik de cursus kinderneurologie afgerond, werken met de Sensory Profile, workshop Beery, WRITIC, Cursus EHBO bij kinderen en ontspanningsoefeningen voor kinderen.

Tijdens mijn opleiding wist ik al dat ik graag met kinderen wilde werken. Ik werk sinds 2014 in de praktijk Kinderoefentherapie Amsterdam. Ik behandel vooral kinderen in het speciaal basis onderwijs en heb een adviserende rol binnen de school op het gebied van het schrijven maar ook in hoeverre motorische problemen een rol spelen bij de schoolse vaardigheden.

Het leukste aan werken met kinderen is dat een behandeling nooit hetzelfde is. Kinderen hebben verschillende leerniveaus en ze zorgen altijd voor leuke momenten en verrassingen.

Ik sta als kinderoefentherapeut geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Ik ben lid van VVOCM en het platform kinderoefentherapie

Ik neem deel aan intercollegiaal overleg met andere Kinderoefentherapeuten ( I.O.K.)

marin@kinderoefentherapieamsterdam.com

Shiwanie Rasiawan

Mijn naam is Shiwanie Rasiawan en ik ben afgestudeerd als Oefentherapeute Mensendieck.  

In 2017 heb ik een half jaar mijn afstudeerstage gedaan bij Marjolijn Sluiter. Daardoor kende ik de behandelwijze al goed voordat ik in december 2019 bij de praktijk ben gaan werken.  

 

Ik wilde altijd met kinderen werken. Tijdens het waarnemen bij verschillende praktijken kwam ik deze doelgroep vaak tegen en vond ik het een leuke uitdaging om met deze doelgroep te werken.

Om die reden ben ik mij momenteel aan het specialiseren tot Kinderoefentherapeute. Ondertussen heb ik al cursussen gevolgd op het gebied van de schrijfontwikkeling, maar ook in hoeverre een houdingsafwijking een rol speelt in het bewegen bij kinderen. 

 

Elk kind is  die bij Kinderoefentherapie Amsterdam wordt begeleid is uniek. Elke behandeling wordt speciaal ontwikkeld per individu. Ik behandel de kinderen spelenderwijs en werk nauw samen met leerkrachten

 

Ik sta als Oefentherapeut Mensendieck geregistreerd in de kwaliteitsregister paramedici.

Ik ben lid van VVOCM  en platform kinderoefentherapie

Ik neem deel aan intercollegiaal overleg met andere kinderoefentherapeuten (I.O.K.)

 

Shiwanie@kinderoefentherapieamsterdam.com