top of page

Therapeuten​

Marjolijn Sluiter

Praktijk eigenaar van Kinderoefentherapie Amsterdam

In 1993 heb ik mijn post HBO  specialisatie kinderoefentherapie afgerond. Daarnaast heb ik vele cursussen gevolgd bijvoorbeeld gericht op de schrijfontwikkeling en op de sensorische informatie verwerking. Maar ook hoe gedragsaspecten te benaderen in de therapie (faalangst/ autisme/a.d.h.d).

In 2021 heb ik vernieuwde kennis opgedaan omtrent de reflex integratie therapie.(RMTI) Zeer fascinerend omdat blijkt dat niet geïntegreerde reflexen een grote rol kunnen spelen in gedrag, cognitieve ontwikkeling en motorische vaardigheden Ik heb ook nog een vervolgcursus gedaan op dit vlak waarbij duidelijk wordt in hoeverre de niet geïntegreerde reflexen ook een belangrijke rol spelen bij het leren lezen en schrijven

Middels oefeningen blijkt dat de reflexen op elke leeftijd alsnog te integreren zijn waardoor er een goede fundering wordt gelegd voor verdere stimulatie en ontwikkeling. De oefeningen zijn goed te integreren in de Kinderoefentherapeutische behandeling. Ik heb nu ook ervaren dat de reflex integratie therapie een positief effect heeft.

 

In 2017 heb ik een onderzoek gedaan in hoeverre de W.R.I,T.I.C. (Writing Readiness Inventory Tool In Context) inzetbaar is in het speciaal basis onderwijs. Met behulp van deze test kan er gekeken worden in hoeverre kinderen in groep 2 startklaar zijn om te gaan leren schrijven. Mede aan de hand van deze onderzoeksgegevens kan ik nog meer aansluiten op de leervoorwaarden voor kinderen wanneer ze starten in groep 3. Ook kan er duidelijk advies worden gegeven aan scholen op welke wijze ze voorbereidend schrijven kunnen inzetten in groep 1-2 van zowel de basisschool alsook in het speciaal basis onderwijs.

Ik heb al een lange carrière als Kinderoefentherapeute achter de rug. Hierdoor heb ik veel ervaring op allerlei gebieden. De doelgroep die ik behandel varieert van zeer moeilijk lerende kinderen tot hoogbegaafde kinderen.

In de leeftijd van 3-13 jaar. Bij elk kind wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden.

Het samenwerken met leerkrachten/ ouders en anderen disciplines maakt het werk extra leuk.

Het werken met kinderen geeft veel energie.

Het is mooi om te zien hoe een kind via spel heel veel kan leren.

 

Ik sta als kinderoefentherapeut geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici

Ik ben lid van VVOCM / platform kinderoefentherapie en neem deel aan intercollegiaal overleg met andere kinderoefentherapeuten (I.O.K.)

 

marjolijn@kinderoefentherapieamsterdam.com

Shiwanie Rasiawan

Mijn naam is Shiwanie Rasiawan en ik ben afgestudeerd als Oefentherapeute Mensendieck. Tevens gespecialiseerd in kinderoefentherapie.

In 2019 ben ik gestart bij praktijk Kinderoefentherapie Amsterdam.

 

Ik zie in de praktijk vaak kinderen met complexe problematiek en om die reden ben ik de mastermodule passend handelen bij complex gedrag  en cursus foto- interview gaan volgen. Ook heb ik cursussen gevolg op het gebied van het zelfbeeld van kinderen. 

Door de kennis die ik heb opgedaan bij deze scholing heb ik meer inzicht gekregen in de denkwijze van kinderen en daar kan ik mijn behandeling op aanpassen en kinderen stimuleren. Het opdoen van positieve bewegingservaring heeft een goed effect op het zelfbeeld van een kind. Door een positiever zelfbeeld krijgt een kind mee plezier in het bewegen en gaat het ook uit zichtzelf meer bewegen.

Januari 2024 heb ik de cursus reflex integratie therapie gevolgd. De ervaringen die Marjolijn met mij deelde maakte dat ik mij ook op dat vlak wilde gaan scholen. De eerste cursus R.M.T.I. heb ik afgerond en de tweede staat in de planning.

Daarnaast heb ik cursussen gevolgd op het gebied van schrijfontwikkeling . 

Het schrijven is een complexe vaardigheid waarbij de gehele motoriek een rol kan spelen.

Het werk bij kinderoefentherapie Amsterdam is uitdagend en dat maakt het behandelen leuk. Elke behandeling wordt per kind speciaal ontwikkeld en dat maakt het begeleiden uniek. Ik behandel de kinderen spelenderwijs en werk nauw samen met leerkrachten. ook ik kijk vooral naar de mogelijkheden van de kinderen . Het voornaamste is dat ze aansluiting hebben bij klasgenoten  en ze zich goed redden in het dagelijks leven

 

Ik sta als kinderoefentherapeut  Mensendieck geregistreerd in de kwaliteitsregister paramedici.

Ik ben lid van VVOCM  en platform kinderoefentherapie

Ik neem deel aan intercollegiaal overleg met andere kinderoefentherapeuten (I.O.K.)

 

Shiwanie@kinderoefentherapieamsterdam.com

bottom of page